Zofia Cofałka

Zofia Cofałka- nauczycielka pracująca w Gimnazjum nr 2 w Chorzowie oraz  Niepublicznym Liceum dla Dorosłych w Katowicach.

Od 17 lat działa na rzecz praw człowieka, podejmując trudne tematy w inspirujący i angażujący młodzież sposób. Wśrod problemów, które podejmuje z uczniami i uczennicami, są sprawy mniejszości romskiej, zagadnienie sprawiedliwego handlu, sytuacja uchodźców, historia Holokaustu. Współpracuje m.in. z Amnesty International i Polską Akcją Humanitarną.