Z wielkim żalem informujemy, że 29.11.2017 w Nowym Sączu zmarł Charles E. Merrill, historyk, pisarz, wychowawca, jeden z darczyńców Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". W imieniu organizatorów oraz kapituły Nagrody składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, przyjaciołom i bliskim. 

Warto 52 lata być w świecie dzieci - czuję się w nim znacznie lepiej, niż w świecie dorosłych. Ta nagroda jest docenieniem nie tyle naszej pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim tej pracy, która buduje człowieka - mówi Jerzy Hamerski, laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Kapituła wyróżniła 11 nauczycieli, którzy działają z uczniami na rzecz praw człowieka, doceniania różnorodności społecznej i naprawiania świata. 

 

11 października kapituła Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" zdecydowałą o nominowaniu do nagrody następujących osób (alfabetycznie):

UWAGA: NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 3 PAŹDZIERNIKA (WTOREK) WŁĄCZNIE. 

Uczysz tolerancji i szacunku dla innych? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom/kom którzy/e:

Laureatką ósmej edycji nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” została Małgorzata Matecka, nauczycielka języka polskiego w XII LO w Łodzi i animatorka działań na rzecz tolerancji. W ramach nagrody, oprócz pamiątkowej rzeźby laureatka otrzymała 15.000 zł.
 

7 października odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Ireny Sendllerowej „Za naprawianie świata”. Laureatką siódmej edycji została Marina Hulia, nauczycielka z Społecznego Gimnazjum na Raszyńskiej w Warszawie, która otrzymała 15 tys. złotych.

 

28 września w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyła się uroczystość nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Laureatką nagrody została Małgorzata Rusiłowicz – nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku. Nagrodę otrzymała z rąk Krzysztofa Czyżewskiego oraz Elżbiety Ficowskiej, a list gratulacyjny w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytała minister Irena Wóycicka.

18 sierpnia w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Lauretką została Grażyna Ferenc z Zespołu Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Nominowani do nagrody w 2010 roku zostali:

  • Jakub Niewiński, Murowana Goślina

  • Małgorzata Rusiłowicz, Białystok

  • Grażyna Ferenc, Kęty

 

Kapituła nagrody w składzie:

  • Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Kapituły, prezes Fundacji „Pogranicze”

  • Elżbieta Ficowska, przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce w latach 1998-2006

Strony