16 listopada po raz 14. przyznaliśmy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej. Tegoroczną laureatką została Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z Poznania.

 

Uczysz tolerancji i szacunku dla innych? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"!

W poniedziałek, 28 października przyznaliśmy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Laureatką została Dorota Żuber, nauczycielka z Bytomia.

Laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” został Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół w Szczekocinach. Nagroda wysokości 15 tys. zł przyznawana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej nauczycielom uczącym w duchu tolerancji, otwartości i równości.

Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Ireny Sendlerowej. Wspólnie z Muzeum POLIN opracowaliśmy specjalne materiały edukacyjne, które umożliwią przeprowadzenie lekcji o Sprawiedliwej. Pobierz je i przygotuj obchody w swojej szkole! 

Uczysz tolerancji i szacunku dla innych? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom i nauczycielom, którzy:

Z wielkim żalem informujemy, że 29.11.2017 w Nowym Sączu zmarł Charles E. Merrill, historyk, pisarz, wychowawca, jeden z darczyńców Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". W imieniu organizatorów oraz kapituły Nagrody składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, przyjaciołom i bliskim. 

Warto 52 lata być w świecie dzieci - czuję się w nim znacznie lepiej, niż w świecie dorosłych. Ta nagroda jest docenieniem nie tyle naszej pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim tej pracy, która buduje człowieka - mówi Jerzy Hamerski, laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Kapituła wyróżniła 11 nauczycieli, którzy działają z uczniami na rzecz praw człowieka, doceniania różnorodności społecznej i naprawiania świata. 

 

11 października kapituła Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" zdecydowałą o nominowaniu do nagrody następujących osób (alfabetycznie):

Strony