Misja Nagrody

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” od ponad 10 lat trafia w ręce nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

Pierwszych laureatów konkursu wybrała osobiście Irena Sendlerowa w 2006 roku; od tego czasu każdego roku kapituła konkursu wybiera kolejnych laureatów oraz laureatki. Nagroda wynosi 15 tys. złotych.

Misja Nagrody

Misją nagrody jest wspieranie nauczycieli, którzy w swojej pracy z młodzieżą starają się nie tylko przekazywać wiedzę, ale też kształtować postawy otwartości, szacunku dla innych, solidarności, a także aktywnego zaangażowania na rzecz tych wartości.

Wiemy, że nie zawsze jest to łatwe – historie laureatów i laureatek nagrody to w dużym stopniu historie ich zmagań z niechęcią lub obojętnością społeczności i lokalnych instytucji; to również historie przekraczania tych trudności przez upór w codziennej pracy oraz odwagę sprzeciwu. Chcemy, by nagroda była dla nauczycieli wzmocnieniem i wsparciem: potwierdzeniem, że to co robią jest ważne i potrzebne, przypomnieniem, że w swoich działaniach nie są sami.

Nasi laureaci i laureatki są nie tylko wspaniałymi nauczycielami, ale też ekspertami, mentorami dla innych, mniej doświadczonych pedagogów, liderami zmieniającymi szkoły, którzy pociągają za sobą kolejnych nauczycieli. Dzięki ich działaniom stale poszerza się krąg dobra, o którym mówiła Irena Sendler podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagrody.

Konkurs prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej.