Mirosław Skrzypczyk

Mirosław Skrzypczyk- nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach oraz Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Szczekocinach, edukator i animator kultury. Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. W. Zwierkowskiego.

Od kilkunastu lat zajmuje się przywracaniem pamięci o Żydach lelowskich i szczekocińskich, organizując Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej „Yahad-Razem” oraz projekty edukacyjno-artystyczne związane z tematyką wielokulturowości i tolerancji. Współorganizuję również Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej Święto Ciulimu-Czulentu w Lelowie. Jest autorem i redaktorem publikacji, m.in. Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna, Wieża Dawida. Chasydzi lelowscy