Marina Hulia

Marina Hulia- rosjanka od ponad 20 lat pracująca w Polsce. Działaczka społeczna, nauczycielka pracująca z dziećmi uchodźców.

Od 2016r. prowadzi w Brześciu na Białorusi szkołę demokratyczną dla dzieci czeczeńskich uchodźców. Skończyła Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską Państwowego Uniwersytetu w Czerkasach na Ukrainie. Przez jakiś czas była też konsultantem MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole.