Małgorzata Rusiłowicz

Małgorzata Rusiłowicz- nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku.
Edukator, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku, współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, wykładowca Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu, absolwentka międzynarodowego seminarium I stopnia „Dzieje i kultura Żydów polskich – Holocaust” w Yad Vashem.

Od 12 lat zajmuje się edukacją wielokulturową, i edukacją o Holocauście w szkole podstawowej (na lekcjach języka polskiego oraz w ramach Koła: Dziedzictwo Kulturowe Podlasia) oraz edukacją na rzecz dialogu międzykulturowego w oparciu o autorski program i scenariusze zajęć. Jest autorką licznych projektów edukacyjnych związanych z wielokulturowością Podlasia, przywracaniem pamięci o dziedzictwie żydowskim, tatarskim, romskim oraz prawami człowieka, m.in. poprzez autorskie programy i cykle zajęć „Edukacja o Holokauście” z wykorzystaniem tekstów literackich i filmów (skierowane są one do nauczycieli, wykładowców, animatorów kultury, studentów, dzieci oraz młodzieży). Podejmuje również działania na rzecz przywracania pamięci o wielokulturowym dziedzictwie Podlasia i zwalczania stereotypów etnicznych i wyznaniowych. Poza uczniami kształci również nauczycieli i animatorów kultury – prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące możliwości i sposobów nauczania o Holokauście oraz wdrażania edukacji wielo- i międzykulturowej. Jako lektor języka polskiego prowadziła zajęcia dla uchodźców z Czeczenii poświęcone różnorodności kulturowej,