Małgorzata Matecka

Małgorzata Matecka- nauczycielka języka polskiego i animatorką działań na rzecz tolerancji.

Pracuje w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi gdzie organizuje m.in. ,,Akademie tolerancji” gdzie dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych uczestniczą w warsztatach filozoficzno-literackich, którym towarzyszą spotkania z muzyką, teatrem , filmem i książką. Organizuje Konkurs Literacki “Młodzież pamięta” oraz coroczny Przegląd Zespołów Młodzieżowych “Różni i równi”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Nigdy Więcej” prowadząc m.in. szkolenia dla pedagogów oraz funkcjonariuszy policji. Ze swoimi uczniami - “pracuje ze słowem i nad słowem”, prowadzi lekcje dotyczące mowy nienawiści, holocaustu, otwartości na inne kultury.