Kontakt

W sprawach związanych z Nagrodą prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Dominika Panfil - Koordynatorka Nagrody

dominika.panfil@ceo.org.pl, tel. 22 659-62-03, wew. 106

Katarzyna Grubek - Sekretarz Nagrody

katarzyna.grubek@ceo.org.pl, tel. 22 659-62-03, wew. 113

Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa