Kapituła

Krzysztof Czyżewski - praktyk idei, eseista i podróżnik; jest twórcą Fundacji ”Pogranicze” i Ośrodka ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach; redaktor naczelny pisma ”Krasnogruda” i szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie “Meridian” oraz “Sąsiedzi”. Animator programów dialogu międzykulturowego na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata.

Przewodniczący Kapituły Nagrody.

Elżbieta Ficowska - Inicjatorka Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Autorka książek dla dzieci. Jedna z 2, 5 tysiąca dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową - jako półroczne niemowlę została przewieziona na aryjską stronę w drewnianej skrzynce. Napisała słuchowiska radiowe oparte na tekstach Plastusiowych Pamiętników. Od połowy lat 70. XX wieku była związana z opozycją demokratyczną w Polsce. Współpracowała z Jackiem Kuroniem w ramach Komitetu Obrony Robotników. W okresie sprawowania przez niego teki ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego była jego doradcą i rzecznikiem prasowym. W latach 2002-2006 przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.
dr Igor Czernecki – historyk idei, absolwent Columbia University, London School of Economics i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią polityczną. Autor książki Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a. Publikował między innymi w Journal of the History of Ideas, Tocqueville Review, Cold War HistoryPrzeglądzie PolitycznymRes Publice Nowej czy Świątecznej Gazecie Wyborczej. Na co dzień pracuje w Fundacji EFC.

Emilia Gromadowska  – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Przez 13 lat pracowała w międzynarodowej organizacji dobroczynnej United Way. Projektowała i wdrażała nowatorskie w skali kraju programy edukacyjne, społeczne i wolontariackie. Doświadczony menedżer organizacji pozarządowych i konsultant CSR. Prezes zarządu fundacji  takich, jak m.in. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego, Fundacja ORLEN, Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”. Angażuje się społecznie w działania Forum Darczyńców w Polsce pełniąc funkcję członka zarządu.

Włodzimierz Grudziński - absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1977 oraz 1981-1990 pracował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 do 2007 Prezes Zarządu Banku BISE S.A. W latach 1997-2007 wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Obecnie niezależny konsultant oraz doradca Prezesa Zarządu Związku Banków Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej TISE S.A., członek Rady Nadzorczej Blikle sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji dla Polski. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO.

Alicja Pacewicz – współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawczyni i liderka programu Szkoła z klasą, nominowanego w 2012 roku do nagrody UNESCO. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć i poradniki dla nauczycieli, programy (m.in. „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi Przedsiębiorczy”, „Młodzi Aktywiści Prezydencji”) oraz materiały szkoleniowe. Redaguje publikacje wydawane przez CEO. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. W 2011 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 r. Wierzy w demokrację obywateli, mądrą edukację i siłę zdrowego rozsądku. 

Anna Dodziuk van Kooten- psychoterapeutka, publicystka, pisarka, członkini Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. W latach 2001-2019 była przewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Współzałożycielka i członkini Zarządu B’nai B’rith Polska. W okresie PRL działała w opozycji demokratycznej, była współzałożycielką i w latach 1982–1989 redaktorką „Tygodnika Mazowsze”. Napisała ponad dwadzieścia książek poświęconych rozwiązywaniu problemów trudnej codzienności, kłopotom małżeńskim i rodzinnym, problemom psychologicznym i seksualnym, a także uzależnieniom i trzeźwieniu.  Ponadto jest autorką książki „Druga dusza. O dwudziestu Festiwalach Kultury Żydowskiej w Krakowie”. 

 

Jarosław Przyborowski – przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki, założyciel Fundacji Signum (Poznań, Wenecja), której głównym celem statutowym jest niesienie pomocy osobom jej potrzebującym w Polsce i za granicą (Afryka) - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych; budowanie dialogu międzyludzkiego i promocja sztuki współczesnej w Polsce oraz poza jej granicami.

Paula Sawicka - z wykształcenia psycholożka, była nauczycielka akademicka, tłumaczka z języka angielskiego; w latach 70. i 80. związana z opozycją demokratyczną, w latach 90. zaangażowana w odbudowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w latach 2004–2014 prezeska zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, obecnie czonkini Rady Programowej.
Krystyna Starczewska – nauczyciel, filozof i działacz społeczny w sferze szkolnictwa i edukacji. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80-tych adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Doświadczony pedagog – przez wiele lat uczyła języka polskiego. Organizatorka i długoletnia przewodnicząca konspiracyjnego Zespołu Oświaty Niezależnej. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W uznaniu zasług za działalność pedagogiczną i społeczną laureatka wielu nagród, m. in. wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w (2001 r.) i Medalem Świętego Jerzego (2009 r.). Założycielka i dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 i Liceum z Maturą Międzynarodową w Warszawie.

 

 

Robert Szuchta – historyk, pedagog, wychowawca. Pracuje jako nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. Pierwszy polski laureat nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2006); odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz popularyzacji wiedzy o Holokauście (2008). Członek Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, członek Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN w Warszawie oraz zespołu Centrum Badań Holokaustu UJ. Współautor pierwszego w Polsce szkolnego podręcznika do nauczania o Holokauście (Holokaust - zrozumieć dlaczego, 2003).

Dorota Żuber – laureatka 13. edycji Nagrody. Integruje dzieci romskie i nieromskie w świetlicy wielokulturowej. Przez dwadzieścia lat była dyrektorką w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu, mieszczącej się na Bobrku – w najbiedniejszej dzielnicy miasta, gdzie mieszka także liczna społeczność romska. W 2013 roku na zniszczonym poddaszu szkoły z jej inicjatywy powstało autorskie miejsce - Świetlica Amaro Strychos, czyli w języku romani Nasz Strych.To miejsce, w którym dzieci i dorośli mogą poznawać kulturę, świat i siebie nawzajem, burzyć stereotypy i budować mosty porozumienia. W zajęciach stale uczestniczy około 45-50 dzieci (w tym 25 dzieci romskich), które rozwijają swoje pasje, grają w futbol, ćwiczą taniec tradycyjny i współczesny uczą się robotyki, korzystają też z doradztwa zawodowego. 
 

Katarzyna Grubek - absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego UW. Pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2005 roku, początkowo jako koordynatorka programów edukacji kulturalnej i medialnej, a od 2016 roku - szefowa działu Kultura i Media, w którym wspiera realizację projektów z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej, filmowej i antydyskryminacyjnej. Z Nagrodą im. Ireny Sendlerowej związana prawie od początku jako współorganizatorka programu i uroczystości wręczenia Nagrody. Autorka materiałów edukacyjnych, programów szkoleń i kursów internetowych. Animatorka kultury i trenerka. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Chata z pomysłami".
 
Agnieszka Jankowiak-Maik – laureatka XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nauczycielka, historyczka, blogerka edukacyjna znana w sieci jako „Babka od histy”,, wyróżniona w konkursie Wielkopolski Nauczyciel Roku 2017. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tutorka i trenerka Odysei Umysłu, promotorka społeczeństwa obywatelskiego, autorka programu antydyskryminacyjnego „Szkoła Otwartości” w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, jedna z inicjatorek Narady Obywatelskiej o Edukacji – największych konsultacji społecznych w dziedzinie edukacji po 1989 roku. Publicystka i redaktorka portali CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl, popularyzatorka wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet. Członkini Komitetu Centralnego Olimpiady Historycznej Juniorów.