Jakub Niewiński

Jakub Niewiński- nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie.

Prowadzi zajęcia z języka polskiego, etyki i wychowania do życia w rodzinie. Twórca projektów i działań wielokulturowych na rzecz tolerancji i akceptacji różnorodności o charakterze lokalnym tj.: „Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć”, „Powrót do korzeni – Murowana Goślina miastem trzech religii i trzech narodowości”,  „The values that connect past and present”.
Twórca międzynarodowych projektów młodzieżowych tj.: „Stones of memory roots”, „Three lives- common memory”, „From Memory to Life by Bike”,  „Multicultural VIPs around the table next to menorah destroy various stereotypes”, „The Houses of Memory”. Współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mentor programu  Liderzy i Liderki Tolerancji. Pracuje przy programie "Rozmawiajmy o uchodźcach".