Grażyna Ferenc

Grażyna Ferenc- nauczycielka historii w Zespole Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Przewodnik Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Realizuje projekty edukacyjne, filmy dokumentalne o Holokauście, wielokulturowości i tolerancji we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej. Organizuje spotkania ze świadkami historii i wizyty w miejscach pamięci. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za działalność na rzecz edukacji dla tolerancji i edukacji wielokulturowej. Praca zawodowa jest jej pasją.