Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski

Elżbieta Drygas- pedagog i instruktor teatralny. 

Jerzy Hamerski- pedagog, twórca teatru dziecięcego Łejery.

Wspólne stworzyli autorską Szkołę Podstawową „Łejery” w Poznaniu, w której zajęcia teatralne są sposobem na poznawanie siebie, drugiego człowieka i otaczającego świata. W kanonie łejerskiej klasyki znajdują się wyreżyserowane przez laureata i laureatkę spektakle „Romeo i Żulia” (o konfrontacji zantagonizowanych grup społecznych), „Opera o Kolumbie” (o odkrywaniu wielokulturowości) czy „Pali się” (o pomocy i zrozumieniu).