Dorota Żuber

Dorota Żuber- polonistka i doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu Bobrku.

W 2013 roku na poddaszu szkoły stworzyła świetlicę integracyjną dla dzieci romskich i nieromskich Amaro Strychos („nasz strych”), w której realizują swoje pasje, rozwijają talenty, poznają kulturę, świat i siebie samych, burzą stereotypy i budują mosty porozumienia. Wydała książkę o marzeniach i aspiracjach zawodowych wychowanków „Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie”. Z grupą nauczycieli pasjonatów, którym bliskie są problemy dzieci ze środowisk defaworyzowanych, prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną.