Beata Maliszkiewicz

Beata Maliszkiewicz- wieloletnia dyrektorka szkoły TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu, której misją jest kształcenie uczniów w duchu tolerancji i szacunku dla wielokulturowości.

Autorka licznych projektów poświęconych integracji społeczności lokalnej tj.: „Spotkajmy się z Innymi” o mniejszościach narodowych w Polsce (Koncert Narodów, książka: „Inni to także my), letnie i zimowe kursy dla Romów, „Historia ulicy” - o niemieckich, żydowskich i polskich mieszkańcach jednej ulicy w Opolu (spektakl „Głosy” i współautorstwo książki „Głosy z ulicy Barlickiego), „Rabin z Opola” – badanie historii Rabina Leo Baecka (spektakl „Alfabet”, wystawa uliczna poświęcona Baeckowi i gminie żydowskiej), „Jestem wielką parą oczu – Podróż jako spotkanie z Innym” (wystawa uliczna, spektakl wg prozy R. Kapuścińskiego). Od 2001 organizatorka „Czasu Teatru” – podczas którego pracują razem Romowie, artyści niepełnosprawni, Koreańczycy, młodzież z całej Europy. Opracowała i realizuje ścieżkę wielokulturową, współorganizuje obozy naukowe „Na styku kultur”, współpracuje z Leo Baeck College z Londynu, jest autorką licznych publikacji na temat edukacji wielokulturowej.