Laureatką ósmej edycji nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” została Małgorzata Matecka, nauczycielka języka polskiego w XII LO w Łodzi i animatorka działań na rzecz tolerancji. W ramach nagrody, oprócz pamiątkowej rzeźby laureatka otrzymała 15.000 zł.
 

29 września 2014r. w Pałacyku Paździeckich w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej “Za naprawianie świata” organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Nagroda przyznawana jest nauczycielom uczącym w duchu tolerancji i aktywnie uczestniczącym w życiu lokalnej społeczności.
 

W uroczystości organizowanej pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, stowarzyszeń, fundacji i mediów. Gościem honorowym był laureat pierwszej edycji nagrody, nauczyciel z Kansas - Norman Conard, autor spektaklu na podstawie losów Ireny Sendlerowej “Życie w słoiku”.
 

Przewodniczący kapituły, Krzysztof Czyżewski, wręczając nagrodę podkreślał, że laureatkę cechuje “belferski bunt”, w którym nie ma miejsca na zwykłe zło, a który daje początek działaniom promującym ideę szacunku i dialogu.

 

Małgorzata Matecka jest nauczycielką języka polskiego i animatorką działań na rzecz tolerancji. Pracuje w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi oraz XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi. Organizuje Konkurs Literacki “Młodzież pamięta” oraz coroczny Przegląd Zespołów Młodzieżowych “Różni i równi”. Współpracuje ze Stowarzyszeniem “Nigdy Więcej” prowadząc m.in. szkolenia dla pedagogów oraz funkcjonariuszy policji.
 

Laureatka odbierając Nagrodę powiedziała, że zdobycie tego wyróżnienia jest dla niej największym zawodowym osiągnięciem. Ze swoimi uczniami - “pracuje ze słowem i nad słowem”, prowadzi lekcje dotyczące mowy nienawiści, holocaustu, otwartości na inne kultury. Organizuje warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży  z przedszkoli, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, spotyka się także z dorosłymi prowadząc mi.in szkolenia dla funkcjonariuszy policji. Spotkania te dają jej wiele satysfakcji i inspirują do dalszej pracy.

 

W tym roku kapituła postanowiła wyróżnić pięciu nauczycieli działających w myśl ideałów, które przyświecały patronce Nagrody. Są nimi:

 

  • Mariusz Bieniek -  nauczyciel historii i WOS-u w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku;

  • Tomasz Kocur - Malec - nauczyciel historii i WOS-u w szkole ponadgimnazjalnej, specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej;

  • Magdalena Lewkowicz - nauczycielka historii i WOS-u w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie;

  • Adam Musiał - nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o kulturze w ZSO Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie;

  • Bożenna Sucharska - nauczycielka języka polskiego i WOS-u w ZSO nr 6 w Gdańsku.

 

W gronie finalistów znaleźli się także:

  • Zofia Cofałka - nauczycielka WOS-u z Gimnazjum nr 2 im Jana Pawła II w Chorzowie;

  • Katarzyna Łaziuk - nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcacym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim;

  • Mariusz Sokołowski - nauczyczyciel historii i WOS-u w Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie;

  • Anna Włodek - nauczycielka języka polskiego, etyki i wiedzy o kulturze w II Liceum Ogólnokształcacym w Tarnowskich Górach.

 

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do wszystkich finalistów list gratulacyjny, który podczas ceremonii odczytała Minister Irena Wóycicka, Podsekretarz ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta. "W szkole młody człowiek ma szansę poznać zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Wyposażony w taki system wartości stanie się w przyszłości odpowiedzialnym obywatelem. Aby szkoła spełniała nie tylko rolę edukacyjną ale i wychowawczą potrzebni są tacy nauczyciele jak Państwo. Inspirujący  uczniów do działania, prowokujący  do myślenia i zadawania pytań. Dzięki Państwa pracy młodzi stają się wrażliwsi i chętni do współpracy i niesienia pomocy".

Po części oficjalnej goście ceremonii mieli okazję wysłuchać “Kołysanek na wieczny sen” w wykonaniu Leny Piękniewskiej przy akompaniamencie Michała Tokaja.  

 

Nagroda „Za naprawianie świata” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce i amerykańskiej fundacji „Life in a Jar”. O nagrodę (w wysokości 10 tys. dolarów) ubiegać się mogą nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i USA, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej oraz wychowują młodzież w duchu tolerancji i propagują te wartości i postawy, które reprezentowała Irena Sendlerowa. Co roku wyróżnieniem tym uhonorowany zostaje jeden nauczyciel w Polsce i jeden w Ameryce

Irena Sendlerowa – patronka nagrody, urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Podczas II wojny światowej kierowała referatem dziecięcym konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota” (organizacji społecznej Polskiego Państwa Podziemnego). Wraz ze współpracowniczkami uratowała blisko 2500 dzieci z warszawskiego getta, a ich prawdziwe nazwiska przechowała w zakopanych w ziemi słoikach. Po wojnie kontynuowała pracę społeczną (m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu, Wydziale Opieki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy) oraz dydaktyczną (w szkole pielęgniarskiej). Irena Sendlerowa została uhonorowana min. Orderem Orła Białego, nagrodą im. Jana Karskiego, otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Do ostatnich dni życia mieszkała w domu opieki przy klasztorze oo. Bonifratów na Nowym Mieście w Warszawie.

Pierwszymi laureatami byli Norman Conard z Union Town w stanie Kansas i Robert Szuchta, nauczyciel historii z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie – wybrała ich osobiście Irena Sendlerowa.