18 sierpnia w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Lauretką została Grażyna Ferenc z Zespołu Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych oraz inspirują uczniów do działań zgodnych z tymi zasadami.

Tegoroczną laureatką została Grażyna Ferenc, nauczycielka w Zespole Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Przyznaną przez Kapitułę Konkursu nagrodę otrzymała z rąk Krzysztofa Czyżewskiego (prezesa Fundacji Pogranicze) i Elżbiety Ficowskiej (jednego z dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową).

Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienia dla siedmiu nauczycieli z Polski:

  • Zofii Cofałki z gimnazjum nr 2 w Chorzowie,

  • Katarzyny Kasprzyckiej z I LO w Lublinie,

  • Iwony Kryczki z gimnazjum nr 9 w Lublinie,

  • Małgorzaty Rusiłowicz ze szkoły podstawowej w Białostoczku,

  • Doroty Stępniak z gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim,

  • Piotra Ulatowskiego ze szkoły Lauder – Morasha w Warszawie

  • Ewy Wziątek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radomiu.
     

W tym roku nagrodę przyznano po raz piąty. Nagroda im. Ireny Sendlerowej powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce i jest prowadzona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem. W uroczystości, która odbyła się w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych wzięli udział liczni goście m.in. ambasador Izraela w Polsce Rav- Ner Zvi, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, konsul Polski w Nowym Jorku Ewa Junczyk – Ziomecka, laureaci pierwszej edycji konkursu Robert Szuchta i Norman Conard oraz zeszłoroczna laureatka Marzanna Pogorzelska.
 

Ceremonia wręczenia nagród rozpoczęła Elżbieta Ficowska ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu witając zaproszonych gości. Wystąpił również Adam Kułach, dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ oraz Ambasador Izreala Zvi Rav- Ner. Dyrektor Adam Kułach wręczył Odznakę Honorową Bene Merito Renacie Skotnickiej-Zajdman ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce. Następnie Elżbieta Ficowska zaprezentowała koncepcję i historię nagrody, a Iga Kazimierczyk z Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiła członków kapituły. Krzysztof Czyżewski, założyciel Fundacji Pogranicze i przewodniczący Kapituły, ogłosił imię osoby nagrodzonej oraz wygłosił laudację na cześć laureatki.

Nagroda „Za naprawianie świata” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce i amerykańskiej fundacji „Life in a Jar”. O nagrodę (w wysokości 10 tys. dolarów) ubiegać się mogą nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i USA, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej oraz wychowują młodzież w duchu tolerancji i propagują te wartości i postawy, które reprezentowała Irena Sendlerowa. Co roku wyróżnieniem tym uhonorowany zostaje jeden nauczyciel w Polsce i jeden w Ameryce

Irena Sendlerowa – patronka nagrody, urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Podczas II wojny światowej kierowała referatem dziecięcym konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota” (organizacji społecznej Polskiego Państwa Podziemnego). Wraz ze współpracowniczkami uratowała blisko 2500 dzieci z warszawskiego getta, a ich prawdziwe nazwiska przechowała w zakopanych w ziemi słoikach. Po wojnie kontynuowała pracę społeczną (m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu, Wydziale Opieki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy) oraz dydaktyczną (w szkole pielęgniarskiej). Irena Sendlerowa została uhonorowana min. Orderem Orła Białego, nagrodą im. Jana Karskiego, otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Do ostatnich dni życia mieszkała w domu opieki przy klasztorze oo. Bonifratów na Nowym Mieście w Warszawie.

Pierwszymi laureatami byli Norman Conard z Union Town w stanie Kansas i Robert Szuchta, nauczyciel historii z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie – wybrała ich osobiście Irena Sendlerowa.