Kapituła nagrody w składzie:

 • Krzysztof Czyżewski, przewodniczący Kapituły, prezes Fundacji „Pogranicze”

 • Elżbieta Ficowska, przewodnicząca Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce w latach 1998-2006

 • Włodzimierz Grudziński, członek rady nadzorczej DnB NORD Polska S.A.

 • Alicja Pacewicz, dyrektor ds. programów i wydawnictw Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • Mirosław Sawicki, minister edukacji narodowej w latach 2004-2005

 • Krystyna Starczewska, twórczyni i dyrektor I Społecznego LO w Warszawie oraz XX Społecznego Gimnazjum w Warszawie

 • Robert Szuchta, nauczyciel historii w LO im. Witkacego w Warszawie, laureat pierwszej Nagrody im. Ireny Sendlerowej

 • Izabella Szarek, reprezentantka ambasady USA

wyłoniła osoby nominowane w roku 2009 do nagrody im. Ireny Sendlerowej Za naprawianie świata

 

Oto tegoroczni nominowani:

 • Grażyna Ferenc, nauczycielka w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach

 • Andrzej Kirmiel, nauczyciel w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

 • Elżbieta Maćkowska, nauczycielka w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Górze

 • Beata Maliszkiewicz, nauczycielka w Zespole Szkół TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu

 • Wiesława Młynarczyk, nauczycielka w LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. Aleksandra Fredry w Warszawie

 • Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel w Zespole Szkół w Szczekocinach

 • Zbigniew Wieczorek, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu

 

Wszystkim nominowanym do nagrody serdecznie gratulujemy!

 

W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło ceremonię wręczenia nagrody patronatem.

 

Program ceremonii wręczenia nagrody w Ministerstwie Edukacji Narodowej

III edycja Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

 

Spotkanie laureatów i osób wyróżnionych

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, Aleja Szucha 25 (sala 102)

30 czerwca 2009 r.

 

11.00- 13.00 – część oficjalna:

 • wystąpienie Pana Krzysztofa Stanowskiego, Podsekretarza MEN

 • wprowadzenie na temat Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” - Pani Elżbieta Ficowska, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce

 • wystąpienie Pana prof.wystąpienie Pana prof. Feliksa Tycha, Członka Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk

 • wystąpienie Pani Metuki Beniamin, Fundacja Milkena, USA

 • wręczenie nagród oraz krótkie wystąpienia laureatów

 • wystąpienie Pana Krzysztofa Czyżewskiego, Przewodniczącego Kapituły – laudacja na temat nagrodzonego

13.00 – 13.30 przerwa kawowa (równolegle konferencja prasowa z udziałem laureatów

i przedstawicieli kierownictwa MEN)

 

13.30 – 15.00 – laureaci i wyróżnieni prezentują realizowane projekty edukacyjne

 • wręczenie medalu KEN Pani Joannie Sobolewskiej – Pyz, Wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Polsce

 • prezentacja działań Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów w Polsce i edukacji o Holokauście – Pani Ewa Bobińska, Kierownik Pracowni Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej CODN

15.00 – 16.00 – lunch

 

O godzinie 19:00 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej laureaci nagrody zostana uhonorowani podczas uroczystego koncertu 100 kantorów.

Nagroda „Za naprawianie świata” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce i amerykańskiej fundacji „Life in a Jar”. O nagrodę (w wysokości 10 tys. dolarów) ubiegać się mogą nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce i USA, którzy aktywnie uczestniczą w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej oraz wychowują młodzież w duchu tolerancji i propagują te wartości i postawy, które reprezentowała Irena Sendlerowa. Co roku wyróżnieniem tym uhonorowany zostaje jeden nauczyciel w Polsce i jeden w Ameryce
 

Irena Sendlerowa – patronka nagrody, urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Podczas II wojny światowej kierowała referatem dziecięcym konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom „Żegota” (organizacji społecznej Polskiego Państwa Podziemnego). Wraz ze współpracowniczkami uratowała blisko 2500 dzieci z warszawskiego getta, a ich prawdziwe nazwiska przechowała w zakopanych w ziemi słoikach. Po wojnie kontynuowała pracę społeczną (m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu, Wydziale Opieki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy) oraz dydaktyczną (w szkole pielęgniarskiej). Irena Sendlerowa została uhonorowana min. Orderem Orła Białego, nagrodą im. Jana Karskiego, otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela. Do ostatnich dni życia mieszkała w domu opieki przy klasztorze oo. Bonifratów na Nowym Mieście w Warszawie.

Pierwszymi laureatami byli Norman Conard z Union Town w stanie Kansas i Robert Szuchta, nauczyciel historii z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie – wybrała ich osobiście Irena Sendlerowa.