Warto 52 lata być w świecie dzieci - czuję się w nim znacznie lepiej, niż w świecie dorosłych. Ta nagroda jest docenieniem nie tyle naszej pracy dydaktycznej, ale przede wszystkim tej pracy, która buduje człowieka - mówi Jerzy Hamerski, laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Kapituła wyróżniła 11 nauczycieli, którzy działają z uczniami na rzecz praw człowieka, doceniania różnorodności społecznej i naprawiania świata. 

Ceremonia XI edycji Nagrody "Za naprawianie świata" odbyła się 27 października w Austriackim Forum Kultury. Po raz pierszy w historii kapituła nagrody zdecydowała o wyróżnieniu dwojga laureatów: Jerzego Hamerskiego i Elżbiety Drygas, twórców Szkoły "Łejery" w Poznaniu. Wieloletnia praca wychowawcza, w której szkolny teatr jest codzienną nauką budowania relacji, empatii dla drugiego człowieka, szacunku dla inności, jest ich wspólnym dziełem. - W 1990 roku razem z Jerzym Hamerskim założyliśmy „szkołę, której nam zabrakło” - pisze Elżbieta Drygas i dodaje - Zajęcia teatralne stały się dla nas kluczem do dziecka. Przygotowanie spektakli teatralnych zawsze traktowałam jako środek, a nie cel. W kanonie łejerskiej klasyki znajdują się spektakle „Romeo i Żulia” (o konfrontacji zantagonizowanych grup społecznych), „Opera o Kolumbie” (o odkrywaniu wielokulturowości) czy „Pali się” (o pomocy i zrozumieniu).

Statuetkę w imieniu obojga laureatów odebrał Jerzy Hamerski - Elżbieta Drygas przebywa obecnie jako wolontariusza w Ulyankulu w Tanzanii. Tam pracuje w obozie dla uchodźców, stawiając pierwsze kroki, by dla tanzanijskich uczniów i uczennic zbudować szkołe podobną do tej, którą założyli w 1990 roku w Poznaniu. O tej szkole mówił Krzysztof Czyżewski, przewodniczący kapituły:

- Istnieje taka niewidzialna mapa Polski, niedostępna w urzędach administracji i gabinetach fizyki, na której oznaczone są republiki obywatelskie, edukacyjne, duchowe… Tylko na takiej mapie można znaleźć Republikę Łejery, o którą w tym roku Sendlerowcy poszerzają swoje królestwo „naprawiaczy świata”. Jak wszystko w świecie wielkich liczb i strachu co ma wielkie oczy, wydaje się ona maleńka, położona na uliczce Romana Brandsteattera w Poznaniu, ale to tylko pozory skrywające ogrom przestrzeni pracy i serca. Mieści się tutaj szkoła i teatr „Łejery”, co po poznańsku znaczy o wiele więcej niż „cool” – zachwyt i ciekawość świata, kiedy nasze oczy na moment otwierają się na nieznane.

Laureaci otrzymali 15 tys. złotych. Kapituła wyróżniła ponadto dziewięcioro nauczycieli i nauczycielek: Marcina Bergiera, Bernadettę Białek, Magdalenę Bliźniak, Przemysława Fabjańskiego, Hannę Jastrzębską-Gzellę, Katarzynę Michalską, Adama Musiała, Jolantę Piekarską, Joannę Roszak. Przedstawiamy krótkie sylwetki nominowanych: 

 

Galerię zdjęć z ceremonii można obejrzeć poniżej:

Nagroda im. Ireny Sendlerowej Za naprawianie świata przyznawana jest nauczycielkom i nauczycielom, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych. Pierwszych lauratów nagrody osobiście wybrała Irena Sendlerowa w 2006 roku. Program nagrody prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2017 roku ceremonię Nagrody objął patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerami nagrody są Edukacyjna Fudnacja im. prof. R. Czerneckiego, Fundacja Signum, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie i program "Szkoła ucząca się".