W poniedziałek, 28 października przyznaliśmy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Laureatką została Dorota Żuber, nauczycielka z Bytomia.

Laureatka nagrody, Dorota Żuber, integruje dzieci  romskie i nieromskie w świetlicy wielokulturowej. Przez dwadzieścia lat była dyrektorką w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu, mieszczącej się na Bobrku – w najbiedniejszej dzielnicy miasta, gdzie mieszka także liczna społeczność romska. W 2013 roku na zniszczonym poddaszu szkoły z jej inicjatywy powstało autorskie miejsce – Świetlica Amaro Strychos, czyli w języku romani Nasz Strych. To miejsce, w którym dzieci i dorośli mogą poznawać kulturę, świat i siebie nawzajem, burzyć stereotypy i budować mosty porozumienia. W zajęciach stale uczestniczy około 45-50 dzieci (w tym 25 dzieci romskich), które rozwijają swoje pasje, grają w futbol, ćwiczą taniec tradycyjny i współczesny uczą się robotyki, korzystają też z doradztwa zawodowego. 

Po likwidacji Huty Bobrek w dzielnicy przestał działać dom kultury. Tę lukę wypełniła szkoła, która pod dyrekcją Doroty Żuber stała się więc centrum działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych dla całego Bobrka. Od wielu lat współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, m.in. z  Grupą Pedagogów Ulicy „Uno” czy Centrum Sztuki Współczesnej.

- Poczułam, że to ma sens, kiedy w 2017 roku na kolejny już piknik rodzinny organizowany dla całej dzielnicy przyszło mnóstwo ludzi, i po raz pierwszy pojawiła się cała społeczność romska i ich rodziny z Zabrza – mówi laureatka. - Występ naszego zespołu Terne Ciave przyjęty burzliwymi oklaskami, stoisko z materiałami świetlicy Amaro Strychos oblegane, a za stołami razem siedzą nie tylko dzieci, ale i całe rodziny romskie i nieromskie! Rozmawiają o dzieciach, ich planach, chętnie pozują do zdjęć. A dzieci? Dla nich od dawna to było normą, więc nie rozumiały, że stało się coś ważnego. Pełen esej laureatki przeczytać można tutaj

Laudację dla laureatki wygłosił Krzysztof Czyżewski, przewodniczący kapituły, - To wielki zaszczyt i ogromna radość móc wręczyć Dorocie Żuber statuetkę Nagrody patronki wszystich "naprawiaczy świata". Tam, gdzie wielki świat, pędzaćy za zyskiem i technologicznym rozwojem, chciał mieć swój "hasiok", wy stworzyliście miejsce niezwykłe, które stało się i ciągle się staje "naszym strychem" dla wszystkich zbuntowanych w imię międzyludzkiej solidarności i społecznej sprawiedliwości. 

Pełną laudację przeczytać można tutaj

Kapituła wyróżniła ponadto 10 osób: Tomasza Balcerka, nauczyciel zajęć tanecznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, Hannę Jastrzębską-Gzellę, nauczycielkę muzyki i rewalidacji przez teatr i dramę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, Krystynę Kolwas, nauczycielkę języka polskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Latawiec" w Sopocie, Milenę Kościelniak, wychowawczynię świetlicy w Zespóle Szkół nr 2 im. Ks. Jana Długosza w Kłobucku, Agnieszkę Mysakowską, nauczycielkę historii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu, Magdalenę Rodzinkę, nauczycielkę biologii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie, Annę Skiendziel, nauczycielkę historii w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, Przemysława Staronia, nauczyciela etyki, filozofii i wiedzy o kulturze w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, Katarzynę Włodkowską, nauczycielkę języka polskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,  Kazimierza Wrotkowskiego, nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

Co robią inni nominowani nauczyciele i nauczycielki? Hanna Jastrzębska-Gzella tworzy z młodzieżą niewidomą i słabo widzącą spektakle teatralne upamiętniające wydarzenia w łódzkim getcie. Przemysław Staroń prowadzi w Sopocie autorski  Instytut Syriusza - bezpłatny punkt konsultacyjny dla młodzieży, która potrzebuje wsparcia psychologicznego. Milena Kościelniak wspólnie z młodzieżą z Technikum nr 2 w Kłobucku organizuje debaty uliczne o prawach człowieka. Kazimierz Wrotkowski z młodzieżą z "budowlanki" remontują domy osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Magdalena Rodzinka na co dzień wspiera integrację dzieci w wielokulturowej szkole na Targówku Fabrycznym, do której chodzą także dzieci z pobliskiego Ośrodka dla Cudzoziemców. Więcej informacji o laureatach znajduje się w poniższej broszurze.  

Nagroda, w wysokości 15 tys. złotych, przyznawana jest od 2006 roku. Pierwszych laureatów wybrała osobiście Irena Sendlerowa. 

 Ja i osoby takie, jak ja, uratowane przez Irenę Sendlerową oraz innych Sprawiedliwych, jesteśmy żywym dowodem na istnienie dobra – mówi Elżbieta Ficowska, inicjatorka Nagrody, która dzięki Irenie Sendlerowej została przewieziona na aryjską stronę getta jako niemowlę. – To dobro szerzą dalej laureaci nagrody: nauczyciele i nauczycielki uczący szacunku dla innych, pomimo i wbrew narastającym nastrojom ksenofobicznym.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest corocznie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu.I deą nagrody jest wspieranie pedagogów i pedagożek działającyhc na rzecz tolerancji, równości, dialogu międzykulturowego, solidarności społecznej.  Partnerami oraz Fundatorami nagrody głównej są Edukacyjna Fundacja im. prof. R. Czerneckiego i Fundacja Signum. Program wspierają Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, program Szkoła Ucząca Się i darczyńcy indywidualni. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerem medialnym programu jest pismo “Dyrektor Szkoły”.