16 listopada po raz 14. przyznaliśmy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej. Tegoroczną laureatką została Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z Poznania.

 

Tegoroczna laureatka Nagrody - Agnieszka Jankowiak-Maik na co dzień pracuje w III Liceum Ogólnokszatałcącym w Poznaniu, gdzie oprócz nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie prowadzi Klub Debat Oksfordzkich oraz zajęcia antydyskrymiancyjne pod nazwą "Szkoła Otwartości".

Właśnie ten projekt uważa za swoje największe osiągnięcie:

„Moim najważniejszym działaniem bez wątpienia było stworzenie programu „Szkoła Otwartości” dla uczniów mojej szkoły. Uważam bowiem, że działania antydyskryminacyjne w szkole powinny być jednym z priorytetów polskiej edukacji”.

Jak sama mówi, słucha młodzieży i odpowiada na ich potrzeby Włącza młodych ludzi w działania na rzecz społeczności lokalnej, w wolontariat, wspiera i zachęca do zabierania głosu i zmieniania rzeczywistości. 

„Staram się podejmować jak najwięcej działań, które wychodzą poza schemat i cechuje je promowanie wartości otwartości i akceptacji oraz poszanowanie praw człowieka i budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

Agnieszka Jankowiak-Maik prowadzi bloga edukacyjnego na Facebooku "Babka od histy" oraz jest redaktorką naczelną dwóch serwisów internetowych CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl.

Laudację o laureatce wygłosił przewodniczący Kapituły - Krzysztof Czyżewski: Z lekcji wiedzy o społeczeństwie uczyniła szkołę wychowania obywatelskiego ściśle połączonego z praktyką społeczną – wolontariatem, tworzeniem projektów zmieniających świat społeczności lokalnych, umiejętnością pisania wniosków do budżetu obywatelskiego, zaangażowaniem w antydyskryminacyjną „Szkołę Otwartości”, w Młodzieżową Radę Miasta, w powołanie Rzecznika Praw Uczniów czy w Europejski Parlament Młodzieży. (...) Jej szkoła to otwarcie na zmieniający się świat, to wychowanie wzbogacone codziennym obcowaniem z innością, to uczenie się od uczniów i sztuka słuchania słabszych i wykluczonych, to budowanie kompetencji w pogłębianiu relacji międzyludzkich i współodczuwaniu z naturą, to wiedza „zwolniona z teorii”. (...) Wspaniała jest „Babka od histy”! Przylgnęło już do niej to uczniowskie określenie, a ona sama pod tą nazwą prowadzi niezwykle popularną stronę w mediach społecznościowych. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy powitać Agnieszkę Jankowiak-Maik w gronie Sendlerowców.”

Pełna laudacja dostępna jest tutaj

 

Kapituła wyróżniła ponadto jeszcze 9 osób:

  • Karola Głębockiego - nauczyciela historii, WOSU-u, historii i społeczeństwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem;
  • ks. Dariusza Grocholę - katechetę w Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Dąbrówce Tuchowskiej;
  • Ewę Kokot - edukatorkę sztuki w Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, kierowniczkę Działu Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach;
  • Elżbietę Konopacką - nauczycielkę–terapeutkę w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Gubinie;
  • Małgorzatę Kozłowską - nauczycielkę historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa oraz wicedyrektorkę w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie;
  • Agnieszkę Kraińską - nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach;
  • Dariusza Martynowicza - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach;
  • Elżbietę Rawską - nauczycielkę języka angielskiego w Zespole Szkolnym w Cegłowie;
  • Martę Szymczyk - pedagożkę szkolną i nauczycielkę etyki w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi.

O działaniach wyróżnionych nauczycieli i nauczycielek możecie przeczytać tutaj.

Oprócz nagrody głównej Kapituła zdecydowała się przyznać nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację EFC oraz Fundację Singum dla Pana Dariusza Martynowicza na restaurację lub odtworzenie muralu „Regio-mural Kliszczacy”, który był wspólną pracą uczniów, rodziców i nauczycieli, a spotkał się z nieprzychylnymi komentarzami i został zniszczony.

Tegoroczna gala ze względu na panującą pandemię odbyła się w formie online. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie facebookowej CEO lub na kanale w serwisie YouTube CEO.

 

Nagroda, w wysokości 15 tys. złotych, przyznawana jest od 2006 roku. Pierwszych laureatów wybrała osobiście Irena Sendlerowa. 

 Ja i osoby takie, jak ja, uratowane przez Irenę Sendlerową oraz innych Sprawiedliwych, jesteśmy żywym dowodem na istnienie dobra – mówi Elżbieta Ficowska, inicjatorka Nagrody, która dzięki Irenie Sendlerowej została przewieziona na aryjską stronę getta jako niemowlę. – To dobro szerzą dalej laureaci nagrody: nauczyciele i nauczycielki uczący szacunku dla innych, pomimo i wbrew narastającym nastrojom ksenofobicznym.

Organizatorem XIV edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ideą Nagrody jest wspieranie pedagogów i pedagożek działających na rzecz tolerancji, równości, dialogu międzykulturowego, solidarności społecznej.  Partnerami oraz Fundatorami nagrody głównej są Edukacyjna Fundacja im. prof. R. Czerneckiego i Fundacja Signum. Program wspierają również: Fundacja Santander, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie oraz program Szkoła Ucząca Się

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerem medialnym programu jest pismo “Dyrektor Szkoły”.