A A A

Choć inne były uwarunkowania,
w których działała Irena Sendlerowa,
to dzisiejsi nauczyciele muszą posia-dać podobne cnoty jak ona. Nie przez
wszystkich są doceniani za swoją pracę,
zdarza się, 
że spotykają ich trudności

i szykany, ale to właśniedla nich jest
ta wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju 
Nagroda imienia Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Krzysztof Czyżewski
P
rzewodniczący Kapituły 

Strona Główna

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.


Inna kwota:


Płatności online obsługuje serwis tpay.com Wesprzyj przez tpay.com